رهبری شگفت‌انگیز - زندگی جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر جنجالی نیوزلند - ترجمه سپیده اشرفی / 32000 تومان
خاطرات عمرو موسی - ترجمه سمیه رعیت - 80000 تومان