نوشته‌ها

مهر – مجموعه‌ای تازه از داستان‌های کوتاه ایشی گورو منتشر شد

حواس دیگر - آذر بشیر زاده - 8000 تومان

باشگاه خبرنگاران جوان – «حواس دیگر» منتشر شد

مهر – مجموعه اشعار زنده‌یاد «اکبر حیدری» منتشر شد

باشگاه خبرنگاران – «شازده کوچولو» رنگ‌آمیزی شد

برنا – گشتی در جهان شاعرانه عباس صفاری

کانون فرهنگی چوک – کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی در نمایشگاه کتاب

ایسنا – فنون ترجمه شعر از نگاه «احمد پوری»

تدبیرتازه – نمونه ایرانی رمان «مسخ» کافکا منتشر شد

ایبنا – روایتی از روزگار پل‌پوت،دیکتاتور کمونیست کامبوج در نمایشگاه کتاب