نوشته‌ها

ایلنا- از «درخت آلو زیر پنجره» تا «آن صورت دردمند»، «ماه می‌تابد بر تمام بوسه‌ها»

مهر – انتشار گزیده‌ شعر چین در دوره تانگ