پرنده بی حواسی که خواب می‌بیند

منبع: گلونی

به گزارش گلونی «پرنده‌ی بی‌حواسی که خواب می‌بیند» عنوان دفتری از شعرهای «لیلا طالقانی» است که توسط آرادمان انتشار یافته است.

در این کتاب ۷۸صفحه‌ای، مجموعه‌ای از شعرهای این شاعر اهل مشهد در قالب سپید (آزاد) انتشار یافته است.

این کتاب به‌بهای ۱۶۰۰۰تومان با طرح جلدی از مرتضی فرج‌آبادی، توسط انتشارات آرادمان منتشر شده است.

پرنده بی حواسی که خواب می‌بیند
شعری از کتاب «پرنده‌ی بی‌حواسی که خواب می‌بیند»، تقدیم شما:

تو را در سوت قطارها

گم کرده‌ام

وقت فرو رفتن آفتاب

در گرگ‌ومیش روز

تو را در ردیف سپیدارها

در حزن صدای بنان

پشت چراغ‌های قرمز

و بووووق‌های ممتد

و هق هقی

که با هوا می‌آمیزد

گم می‌شود در هیاهوی خیابان

تو را دیده بودند

نیمه شبی

به‌دنبال یک بسته سیگار

در خط‌کشی‌های ممتد

قدم می‌زدی

و چاک گریبانت

پر از بوی بابونه بود

شعر سپید یا شعر شاملویی گونه‌ای از شعر نو فارسی است که در دهه سی شمسی و با مجموعه هوای تازه از احمد شاملو ظهور پیدا کرد و شاید بتوان آن را با شعر آزاد (به فرانسوی: vers libre) در ادبیات کشورهای غربی مقایسه کرد.

تفاوت عمده این آثار با نمونه‌های قبلی شعر نو در فرم شعر بود. در این سبک عموماً وزن عروضی رعایت نشده ولی آهنگ و موسیقی نمود دارد.

در دسته‌بندی شعر نو فارسی، گاهی به هر شعر که در قالب شعر نیمایی نگنجد شعر سپید می‌گویند.

برخی از منتقدان متاخر شعر سپید مانند محمد مستقیمی شعر سپید را پالاییده ترین نوع شعر فارسی می دانند که خود را از موسیقی و همه ی چیزهای دیگر آزاد کرده است.