انتشار زوج و خانواده درمانی

منبع: پانا 

تهران (پانا) – کتاب «زوج و خانواده درمانی» نوشته «لیندا متکالف» به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب را که با رویکرد “تمرین‌محور” در ۵۴۰ صفحه قطع وزیری منتشر شده، دکتر محمد قمری، دکتر ایوب دبیری، دکتر مهسا کبیری و روشنک مروج به‌صورت مشترک به فارسی برگردانده‌ و توسط انتشارات آرادمان منتشر شده است.

مترجمان در مقدمه خود بر کتاب آورده‌اند:

پدیده‌ها و آسیب‌های مختلفی در جامعه امروزی وجود دارند که بنیان خانواده و استحکام ازدواج را مورد هدف قرار می‌دهند، لذا نیاز به خدمات مشاوره حرفه‌ای در حوزه ازدواج و خانواده بیش از پیش احساس می‌شود. برای حرفه‌ای شدن در امر مشاوره در هر حوزه بایستی با دیدگاه‌ها و نظریه‌های حرفه‌ای آن حوزه آشنا بود. با این حال، صرف اَشنایی نظری با نظریه‌ها کافی نیست. بلکه باید نظریه‌ها را در عمل تجربه کرد و تفاوت‌ها را شاهد بود تا به دیدگاه روشنی در خصوص فرایند مشاوره رسید. کتاب تمرین ازدواج و خانواده‌ درمانی، کتاب کاربردی در زمینه مشاوره ازدواج و خانواده است. این کتاب علاوه بر مفروضات نظری هر نظریه فرایند درمان و دیدگاه متخصصان شاغل در این حوزه را ارایه می‌دهد.

از ویژگی‌های برجسته این کتاب، شامل کردن مصاحبه با درمانگران متخصص در حوزه هر کدام از نظریه‌ها و همچنین طرح کیس یکسان در انتهای هر فصل و پاسخدهی متفاوت هر کدام از متخصصان در این خصوص است که خواننده را با تفاوت در فرمول‌بندی کیس و فرایند مشاوره هر نظریه آشنا می‌کند.

مطالعه این کتاب، به تمامی دانشجویان رشته‌های یاورانه که علاقه‌مند به کار در حوزه مشاوره و روان‌درمانی ازدواج و خانواده هستند، همچنین متخصصان شاغل در این حوزه پیشنهاد شده است.