کتاب رنگ‌آمیزی «باران عشق» با الهام از سبک هندی چاپ شد

منبع: مهر

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب رنگ‌آمیزی «باران عشق (با شاهکارهای عاشقانه سبک هندی)» با ترجمه و تالیف فاطمه فرقانی به‌تازگی توسط انتشارات آرادمان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب یکی از عناوین مجموعه کتاب‌های رنگ‌آمیزی ادبی_تجسمی این ناشر است که پیش از این، کتاب‌های « دنیای صوفی جادویی از فلسفه رنگ‌ها »، «نقش بهشت»، «باغ مشاهیر»، «شازده کوچولو»، «باغ ون‌گوگ»، «رویای پاریس و ونیز»، «خواب‌های طلائی»، «دور دنیا در هشتاد روز»، «باران عشق»، «رویای سیمرغ»، «رویای رنگی» و «باغ مونه» در قالب آن منتشر شده‌اند.

بین کتاب‌های مذکور، چهار کتاب «رویای سیمرغ»، «دنیای صوفی»، «دور دنیا در هشتاد روز» و «باران عشق» برگرفته از طراحی‌های طراحان روسیه هستند که با الهام از آثار مهم ادبیات فارسی و ادبیات جهان خلق شده‌اند.

«باران عشق» بین ۴ کتاب نامبرده، با شاهکارهای عاشقانه شعر سبک هندی تلفیق شده و معرفی این‌سبک شعری را هم در تاریخ ادبیات در خود جا داده است.

سبک هندی یکی از سبک‌های شعر فارسی است که درباره تاریخ پیدایش‌اش، اختلاف نظر وجود دارد. برخی پیدایش آن را به بابافغانی شاعر قرن نهم هجری نسبت می‌دهند و برخی دیگر شروعش را مربوط به اوایل قرن یازدهم می‌دانند. اگرچه در ایران سده دوازدهم هجری، در واکنش به سبک هندی و انحطاطش، اعمالی انجام شده اما نفوذ این سبک، در پاکستان، تاجیکستان و افغانستان تا سال‌های اخیر ادامه داشته است. در مجموع، در پیدایش این‌سبک، می‌توان عواملی مانند مذهب، سفر شاعران به هند، توسعه شعر اصفهان، رفاه اقتصادی و علاقه پادشاهان صفوی به فرهنگ را در نظر گرفت.

طراحی‌های کتاب «باران عشق» که برای رنگ‌آمیزی در اختیار نوجوانان قرار گرفته‌اند، نتیجه دریافت تلفیقی طراحان روس از ادبیات ایران و سبک هندی هستند.

این‌کتاب با ۶۰ صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.