انتشار شعرهای شاعر عراقی مقیم برزیل در ایران

منبع : مهر


مجموعه دوزبانه عربی – فارسی شعرهای یک شاعر عراقی در ایران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «راهب انگور» عنوان مجموعه دوزبانه نضال القاضی، شاعر عراقی مقیم برزیل است که با برگردان فارسی محمد حمادی در ایران انتشار یافته است.

در این مجموعه که توسط انتشارات آرادمان با مقدمه «موسی بیدج» انتشار یافته، برگردان فارسی شعرها در حدود ۱۱۵ صفحه و اصل شعرها به‌همراه برگردان عربی مقدمه، در حدود ۱۲۵ صفحه آمده است.

موسی بیدج در مقدمه کتاب گفته است: «در تعداد زیادی از شعرهای این مجموعه، سورئالیسم با رمانس آمیزش می‌یابد و معناها در هاله‌ای از واقعیت و خیال آونگ می‌شوند. این یک ویژگی برای شعری است که واژه واقعیت برای آن کفایت نمی‌کند و به رؤیاها و خیال متوسل می‌شود…  خواننده در بسیاری از جمله‌های مجموعه، شاعرانگی و قریحه‌ای آذین شده با خیال‌پردازی و گفتمانی با هستی به‌وسیله ادواتی ملموس حس می‌کند که موجب استمرار در خواندن همراه با لذت و تأمل را برایش پیش می‌آورد».

در ابتدای کتاب نیز در شناخت‌نامه شاعر آمده است:

«خانم نضال ‌القاضی، شاعر و نویسنده عراقی متولد سال ۱۹۶۴ است. او فعالیت ادبی خود را در اواسط دهه هشتاد با نوشتن در روزنامه‌های محلی و همچنین جراید کشورهای عربی آغاز کرد.

در سال ۱۹۹۹ اولین مجموعه داستانی خود را با عنوان «مکانی آشنا برای من» بعد از آنکه موفق به کسب جایزه باشگاه‌های ادبی بانوان شارقه شد، به انتشارات المسار سپرد.

در سال ۲۰۰۱ نخستین دفتر شعر او با نام «سپرده‌های آقای مطمئن» از نشر المدی روانه بازار کتاب شد و در همان سال دومین مجموعه داستان او با عنوان «گنجشک می‌مانم» توسط نشر الحریه در بغداد انتشار یافت.

ترجمه مجموعه شعر «قلب اقیانوس منجمد شمالی» سروده شاعر و نویسنده کانادایی خانم کریتیل ایرلش، از زبان انگلیسی به عربی، از دیگر کارهای اوست که به‌صورت کامل در مجله الثقافه الاجنبیه چاپ شد.

در سال ۲۰۰۹ کار نوشتن رمان «سیرت سایه» را به پایان رساند و آن را در نشر المؤسسه العربیه للدراسات و النشر – لبنان چاپ کرد.

در سال ۲۰۱۳ دفتر شعری دیگر از او با عنوان «بینالی، زوزه‌ها و بیسکویت» منتشر شد که در انتشارات الشؤون الثقافیه – بغداد به چاپ رسید.

حال در سال ۲۰۱۸ نیز مجموعه شعر دوزبانه (فارسی – عربی) او با عنوان «راهب انگور» و با برگردان فارسی «محمد حمادی» توسط انتشارات آرادمان در تهران به چاپ رسیده است.

آرادمان پیش‌تر نیز مجموعه شعر شاعر لبنانی «جوزف دعبول» را با ترجمه حمادی و با عنوان «با برگ‌هایی سرگرمم» منتشر کرده بود.