نوآوران – نگاهی به مجموعه داستان «انگار صدایم کرده بودی» نوشته نسرین قربانی

مهر – شاعر «کبریت خیس» با «قدم زدن در بابل» به دنبال چیست

آنا – کتاب برگزیده جایزه شعر خبرنگاران منتشر شد

ایرنا – طرح عیدی کتاب و اینترنت به نفع کودکان معلول