باغ ون گوگ (نقاشی پسادریافت گرا با الگوهای جادویی ونسان ون گوگ) 12000 تومان

هنرآنلاین – نقاشی پسادریافتگرا با الگوهای جادویی “ون گوگ” در ایران

مهر – الگوهای امپرسیونیستی «اوسکار کلود مونه» در ایران دیدنی شد

نوآوران – نگاهی به مجموعه داستان «انگار صدایم کرده بودی» نوشته نسرین قربانی