عصرایران – اسیر سیاست؛ سیری در اعتراض‌های احمد شاملو و فروغ فرخزاد 

باغ ون گوگ (نقاشی پسادریافت گرا با الگوهای جادویی ونسان ون گوگ) 12000 تومان

هنرآنلاین – نقاشی پسادریافتگرا با الگوهای جادویی “ون گوگ” در ایران

مهر – الگوهای امپرسیونیستی «اوسکار کلود مونه» در ایران دیدنی شد

مهر – «تولدم نبایدترین اتفاق بود» روانه کتابفروشی‌ها شد