ایبنا – روایتی از روزگار پل‌پوت،دیکتاتور کمونیست کامبوج در نمایشگاه کتاب

عصرایران – اسیر سیاست؛ سیری در اعتراض‌های احمد شاملو و فروغ فرخزاد