مهر – مجموعه‌ای تازه از داستان‌های کوتاه ایشی گورو منتشر شد

کانون فرهنگی چوک – کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی در نمایشگاه کتاب