کتاب دریا غروب نم نم باران، شعر معاصر تاجیکستان به زبان فارسی است

رمان نویسنده خبرساز ضداسرائیل در نمایشگاه کتاب

«زنبور گاوی» و «نابینای خانواده» پشت ویترین کتابفروشی‌ها رفتند

تاریخچه اکسپوها در «دنیای شیشه‌ای ۲» کتاب شد

یانکی و نویسنده - سابینا برمن - ترجمه رضا عابدین‌زاده - 35000 تومان

«یانکی و نویسنده» نمایشنامه سابینا برمن در ایران منتشر شد

«گزارش یک مهمانی» فیلم‌نمایش شد/ تلفیقی از سینما و تئاتر

پیش از آنکه قهوه سرد شود / توشیکازو کاواگوچی / ترجمه رضا عابدین‌زاده /59000 تومان

بازگشت از سفر زمان پیش از آنکه قهوه سرد شود…