مهر – مجموعه‌ای تازه از داستان‌های کوتاه ایشی گورو منتشر شد

حواس دیگر - آذر بشیر زاده - 8000 تومان

باشگاه خبرنگاران جوان – «حواس دیگر» منتشر شد

مهر – مجموعه اشعار زنده‌یاد «اکبر حیدری» منتشر شد

ایسنا – انتشار رمانی از پدر ژانر وحشت