باشگاه خبرنگاران – «شازده کوچولو» رنگ‌آمیزی شد

برنا – گشتی در جهان شاعرانه عباس صفاری

کانون فرهنگی چوک – کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی در نمایشگاه کتاب